Forskning

Professor Thomas Henle

 

 

 

«Våre studier viser entydig at det er det høye innholdet av metylglyoksal som er ansvarlig for den stabile, antibakterielle virkningen til Manuka honning”.

Professor Thomas Henle, Technical University of Dresden

Det er gjort en lang rekke studier på Manuka honning. Nyere forskning viser at Manukahonning kan hemme streptokokker, en fryktet bakterie som kan forårsake alt fra halsbetennelser, problematiske sår og blodforgiftning.  Britiske forskere ved Universitetet i Cardiff  og et Australsk forskerteam  testet manukahonning på Streptococcus pyogenes. Alt to timer etter at honningen var påført, var 85 prosent av bakteriene borte!

Andre studier har vist at Manukahonning kan hemme veksten av bakterien Helicobacter pylori, som ansees å være en av hovedårsakene til magesår. Manukahonning har i senere år også vært brukt og testet i sårbehandling ved flere norske sykehus og institusjoner med svært lovende resultater.