Sårbehandling

Forskning tyder på at Manuka honning kan gi et verdifullt bidrag i moderne sårbehandling. Sterilisert Manuka honning er også blitt prøvd ut i sårbehandling ved flere norske institusjoner og sykehus med lovende resultater. Manuka honning kan vise seg å bli et nytt våpen i kampen mot resistente bakterier, og et viktig supplement til antibiotisk behandling i fremtiden.

Medisinsk steril Manuka honning i spesialutviklede sårbehandlingsprodukter fra Manuka Health vil bli tilgjengelig i Norge i 2018/19

MEDISINSK MANUKA HONNINGSteril honning HELSEPERSONELLHelsepersonell
Tilgjengelig i Norge i 2018/19 Egne sider under utvikling.